اطلاعات فروشگاه

  • استان مازندران
  • شهر بابل
  • نشانی بابل ـ خيابان شهيد صالحي ـ بعداز پل محمد حسن خان ـ سمت راست ـ فروشگاه برادران لطفي
  • تلفن 01132143857
  • فکس  
  • اینستاگرام  
  • کانال تلگرام  
  • درباره فروشگاه نمایندگی کاشی فیروزه مشهد در استان مازندران شهر بابل 

تصاویر فروشگاه

محصولات موجود در فروشگاه

نماینده محصولی را به موجودی خود اضافه نکرده است.