چند خطی درباره کاشی فیروزه

درباره ما

شرکت کاشی فیروزه مشهد در سال 1372 با عنایت به نیاز کشور ایران ، با همیاری و مشارکت سهامداران بخش خصوصی، سرمایه گذاری و با خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از کشورهای اسپانیا و ایتالیا ، با ظرفیت تولید سالانه 75000 متر مربع کاشی کف ، رسما به بهره برداری رسید.در ادامه ، پیشرفتهای بعدی را با سرعت بیشتری طی نمودیم و ظرفیت و کیفیت تولیدات را ارتقاء دادیم. در این راستا در سال 1379 با افتتاح طرح توسعه اول، ظرفیت تولید سالیانه به 1250000 مترمربع رسید و دو سال بعد طرح توسعه دوم در سال 1381 با تولید سرامیک کف و اضافه نمودن ماشین آلات تولیدکاشی دیوار...

درباره کاشی فیروزه بیشتر بدانید