اطلاعات فروشگاه

  • استان خراسان رضوی
  • شهر گناباد
  • نشانی گناباد ـ خيابان حافظ ـ نبش حافظ 7 ـ مصالح فروشي عبدالهي
  • تلفن 05157250925
  • فکس  
  • اینستاگرام  
  • کانال تلگرام  
  • درباره فروشگاه نمایندگی کاشی فیروزه مشهد در استان خراسان رضوی شهر گناباد 

تصاویر فروشگاه

محصولات موجود در فروشگاه

نماینده محصولی را به موجودی خود اضافه نکرده است.