واحد نمونه استاندارد و کیفیت سال 98

شرکت کاشی فیروزه مشهد با همیاری و مشارکت بخش خصوصی ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دغدغه و احساس نیاز کشور به کارآفرینی و خودکفایی و نیز کمبود مصالح ساختمانی مانند...