برند کارفرمایی

برند کارفرمایی در شرکت کاشی فیروزه مشهددر سال های اخیر، برند به عنوان یک دارایی با ارزش و ناملموس برای سازمان ها، مورد توجه بسیاری از محققان و فعالان حوزه بازاریابی...

بازدید جناب آقای علویون مدیرعامل محترم شرکت آرایه های هنری آستان قدس رضوی به همراه جمعی از همکاران از کاشی فیروزه مشهد

بازدیدکنندگان با مراحل تولید کاشی و سرامیک از پودرسازی مواد اولیه، تهیه دوغاب، پرس، کوره تا چاپ و بسته بندی در خطوط تولید کاشی فیروزه مشهد آشنا شدند.همچنین در...

بازدید جناب آقای دکتر خندان دل ریاست محترم انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای از شرکت کاشی فیروزه مشهد

این بازدید به منظور اهدا لوح واحد برتر فنی مهندسی و نیز لوح عضویت شرکت کاشی فیروزه مشهد در انجمن مذکور و همچنین بازدید از خطوط تولیدی شرکت کاشی فیروزه مشهد در...