اطلاعات فروشگاه

  • استان کرمان
  • شهر رفسنجان
  • نشانی خيابان اميركبير غربي مقابل دبستان ابوذر كاشي و سراميك اميركبير
  • تلفن 03434263042
  • فکس  
  • اینستاگرام  
  • کانال تلگرام  
  • درباره فروشگاه نمایندگی کاشی فیروزه مشهد در استان کرمان شهر رفسنجان 

تصاویر فروشگاه

محصولات موجود در فروشگاه

نماینده محصولی را به موجودی خود اضافه نکرده است.