اطلاعات فروشگاه

  • استان خراسان رضوی
  • شهر تایباد
  • نشانی بلوار امام حسين جنب آموزشگاه رانندگي ايرانمهر فروشگاه عطايي
  • تلفن 05154532873
  • فکس  
  • اینستاگرام  
  • کانال تلگرام  
  • درباره فروشگاه نمایندگی کاشی فیروزه مشهد در استان خراسان رضوی شهر تایباد 

تصاویر فروشگاه

محصولات موجود در فروشگاه

نماینده محصولی را به موجودی خود اضافه نکرده است.