اطلاعات فروشگاه

  • استان خراسان رضوی
  • شهر تربت حیدریه
  • نشانی تربت حيدريه بلوارامام رضاع ـ مقابل ترمينال
  • تلفن 05152236966
  • فکس  
  • اینستاگرام  
  • کانال تلگرام  
  • درباره فروشگاه نمایندگی کاشی فیروزه مشهد در استان خراسان رضوی شهر تربت حیدریه 

تصاویر فروشگاه

محصولات موجود در فروشگاه

نماینده محصولی را به موجودی خود اضافه نکرده است.