اطلاعات فروشگاه

  • استان خراسان رضوی
  • شهر کاشمر
  • نشانی کاشمر بلوار بسیج ابتدای شهاب ترشیزی کاشی و سرامیک حسینی
  • فکس 05155254405 
  • اینستاگرام eefa_ceram_hosseini_kashmar 
  • کانال تلگرام  
  • درباره فروشگاه نمایندگی کاشی فیروزه مشهد در استان خراسان رضوی شهر کاشمر 

تصاویر فروشگاه

محصولات موجود در فروشگاه

برنچ

برنچ

BRANCH

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگآبی نقره ای
برنچ

برنچ

BRANCH

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگطوسی روشن
ساتواریو

ساتواریو

SATVARIO

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگطوسی
آلبرتا

آلبرتا

ALBERTA

سایز75x75
مناسبکف
رنگطوسی
پارادایس

پارادایس

PARADISE

سایز60x60
مناسبکف
رنگطوسی
آیلند

آیلند

ILAND

سایز75x75
مناسبدیوار
رنگکرم
فلورانس

فلورانس

FLORANCE

سایز40x120
مناسبدیوار
رنگکرم
پریما

پریما

PRIMA

سایز60x60
مناسبکف
رنگطوسی
لوگا

لوگا

LOGA

سایز20x120
مناسبدیوار
رنگقهوه ای
کلمبیا دکور

کلمبیا دکور

COLOMBIA

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگقهوه ای
کالاهاری

کالاهاری

KALAHARI

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگکرم
کالاهاری

کالاهاری

KALAHARI

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگقهوه ای
کارول

کارول

KAROL

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگطوسی تیره
کارول

کارول

KAROL

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگطوسی روشن
سرنا

سرنا

SERENA

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگطوسی
مترو

مترو

METRO

سایز80x120
مناسبدیوار
رنگطوسی تیره
سندریور

سندریور

SAND RIVER

سایز80x120
مناسبدیوار
رنگطوسی تیره
سندریور

سندریور

SAND RIVER

سایز80x120
مناسبدیوار
رنگطوسی روشن
سرنا

سرنا

SERENA

سایز75x75
مناسبکف
رنگطوسی
سیدنی

سیدنی

SYDNEY

سایز60x120
مناسبدیوار
رنگطوسی روشن