بازدید مدیرعامل هلدینگ تدین و هیئت همراه از کاشی فیروزه مشهد

بازدید مدیرعامل هلدینگ تدین و هیئت همراه از کاشی فیروزه مشهد

در تاریخ یکشنبه 7 آبان ماه 1402، جناب آقای تدین، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه پیمان تدین و گروهی از پرسنل این شرکت از کاشی فیروزه مشهد بازدید نمودند.

در این بازدید که از خط تولید کاشی فیروزه آغاز شد، مراحل تولید کاشی سرامیک و شرایط سخت و پرچالش آن مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت. همچنین تکنولوژی مورد استفاده و بروزرسانی فرایند تولید و تلاش کاشی فیروزه برای تولید محصول در رده استانداردهای جهانی، نظر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.

در ادامه این بازدید، جلسه ای با حضور جناب دکتر سقاء رضوی، مدیرعامل کاشی فیروزه مشهد برگزار شد و در این دیدار  چالش های بخش تولید، شرایط ساخت و ساز، وضعیت بازار و جایگاه کاشی فیروزه مشهد در بازار کشور و بین الملل مورد بررسی قرارگرفت.شرکت سرمایه گذاری توسعه پیمان تدین، فعال در حوزه ساختمان سازی می باشد که در حال حاضر اقدام به احداث واحدهای ویلایی در خارج از فضای شهری نموده تا شرایطی را برای ساکنین شهر جهت بهره بردن از فضای طبیعت و فراغت از محیط شهری فراهم نماید.