بازدید جناب آقای علویون مدیرعامل محترم شرکت آرایه های هنری آستان قدس رضوی به همراه جمعی از همکاران از کاشی فیروزه مشهد

بازدید جناب آقای علویون مدیرعامل محترم شرکت آرایه های هنری آستان قدس رضوی به همراه جمعی از همکاران از کاشی فیروزه مشهد

بازدیدکنندگان با مراحل تولید کاشی و سرامیک از پودرسازی مواد اولیه، تهیه دوغاب، پرس، کوره تا چاپ و بسته بندی در خطوط تولید کاشی فیروزه مشهد آشنا شدند.


همچنین در انتهاب بازدید، جلسه هم اندیشی و گفتگو با حضور جناب دکتر سقاء رضوی مدیرعامل محترم کاشی فیروزه مشهد برگزار گردید.