موجود
60x6075x75 کف سرامیک
سایز 60x60 ، 75x75
سبک طرح سنگ
مناسب برای کف
رنگ استخوانی
لعاب براق
بدنه سرامیک

ادوانس استخوانی سایز 60X60

ابعاد کاشی سرامیک
نوع جنس کاشی
نوع طرح
تعداد فیس
مناسب برای
نوع لعاب
نوع برش
رنگ
طیف رنگ
تعداد در هر کارتن
تعداد کارتن در پالت
وزن تقریبی کارتن (کیلوگرم)
نام فایل دریافت