بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران 19 تیر تا 22تیر ماه 1397

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران -29 تیر لغایت 1 مرداد 1394

نمایشگاه ساختمان و انبوه سازان استان خراسان رضوی (مشهد), در آذر ماه 1390

نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک , استان خوزستان (اهواز) در بهمن ماه 1390

نمایشگاه کاشی و سرامیک استان خراسان رضوی (مشهد) در آبان ماه 1390

طرح یکسان سازی تابلوها و دکوراسیون فروشگاه های نمایندگان کاشی فیروزه در سراسر کشور