اطلاعات فروشگاه

  • استان كردستان
  • شهر سنندج
  • نشانی سنندج _ بلوار 28 دی ـ فروشگاه سجادی
  • تلفن 08733161638
  • فکس  
  • اینستاگرام  
  • کانال تلگرام  
  • درباره فروشگاه نمایندگی کاشی فیروزه مشهد در استان کردستان شهر سنندج 

تصاویر فروشگاه

محصولات موجود در فروشگاه

نماینده محصولی را به موجودی خود اضافه نکرده است.